Pomorsko dobro

Savjetovanja i radionice
Najava savjetovanja
Pokrovitelji

Najnovije vijesti i komentari

Koncesije na pomorskom dobru od državnog značaja moraju predstavljati strateški interes Republike Hrvatske!

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 27. sjednici održanoj 8. lipnja 2016. usvojila je među ostalim i Prijedloga zakona o koncesijama s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Predloženi tekst...

Održano stručno savjetovanje "Kako financirati projekte na pomorskom dobru"

Dana 08. lipnja, 2016. u Hotelu Jadran u Rijeci održano je stručno savjetovanje na temu "Kako financirati projekte na pomorskom dobru". Gost predavač bio je Zoran...

Prijedlozi, zaključci i reagiranja

Decentralizacija upravljanja pomorskim dobrom - Put prema rješenju problema

Kompleksnost samih instituta i pravnog režima pomorskog dobra, neadekvatni legislativni okvir te heterogenost u njegovoj primjeni obilježja su ovog sustava koji generira negativne pravne i izvanpravne...

Građenje na pomorskom dobru

Kompleksnost problematike građevina na pomorskom dobru vezana je prvenstveno uz vlasničkopravni aspekt samog pomorskog dobra.

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Kroz raspravu i pažljivu analizu do kvalitetnog teksta novog zakona

Gost portala

Jadranka fržopAutor: Jadranka Fržop dipl.iur., pomoćnica ministra - Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture
Otvorena pitanja i problematika pomorskog dobra

U fokusu struke

Jakob NakićAutor: dr.sc. Jakob Nakić, zamjenik županijske državne odvjetnice u Rijeci
Pomorsko dobro - opće ili javno dobro?

HGK