Pomorsko dobro

Najnovije vijesti i komentari

HAZU otvorio vrata lukama nautičkog turizma

U prostorijama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 8. veljače, 2018. održan je Okrugli stol u organizaciji Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu...

Pomorsko dobro u rukama politike

Niti jedna politička opcija nakon desetaka i desetaka zakonskih prijedloga nije do danas uspjela donijeti relevantni zakonski tekst o pomorskom dobru i morskim lukama. Ništa manje nego...

Prijedlozi, zaključci i reagiranja

Razvrstaj i davanje koncesija u lukama nautičkog turizma - (de lege ferenda)

Ako se novim zakonskim propisima o pomorskom dobru konzistentno želi urediti razvrstaj i pravni okvir gospodarskog korištenja luka nautičkog turizma te predložiti optimalni koncesijski model, mora...

Pomorsko dobro u traganju za strukom

Pomorsko je dobro jedan od resursa svake države, ako ga država ima, i koliko ga ima. Ono je Bogom dan resurs koji svaka država, koristi za...

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković, dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Pomorsko dobro - izazov koji traži mudra rješenja

Gost portala

Tatjana TomaićAutor: Mr. sc. Tatjana Tomaić

Izgubljeni legitimitet Arbitražnog suda

U fokusu struke

Gordan StankovicAutor: Prof.dr.sc. Gordan Stanković - Odvjetničko društvo Vukić & Partneri
Stečena prava na pomorskom dobru

HGK