Pomorsko dobro

Najnovije vijesti i komentari

Neka otvorena pitanja i prijedlozi vezani uz turističke i sportske luke i privezišta

Usklađivanje novog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama sa Zakonom o koncesijama (N.N. 69/17) jedan je od polaznih ciljeva i prioriteta o kojem predlagač zakona...

Stručno savjetovanje o turističkom zemljištu i koncesijama na zahtjev

Dana 28. lipnja 2017. u Hotelu Jadran**** u Rijeci održano je stručno savjetovanje na temu "Otvorena pitanja u primjeni Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu...

Prijedlozi, zaključci i reagiranja

Neka otvorena pitanja upravljanja lukama nautičkog turizma u Francuskoj

Prema francuskom pravu obala je javno dobro s obzirom na to da ima vrlo važan geopolitički i turistički značaj. Prilikom izgradnje mnogobrojnih marina na azurnoj obali...

Hrvatsko-slovenska granica na rijeci Dragonji

Portal pomorsko dobro je 2013.god. objavio stručni prilog povodom promocije knjige Hrvatsko-slovenska granica na rijeci Dragonji autorice Tatjane Tomaić i Mirele Altić. Knjiga je predstavljena je 21...

Istaknuta mišljenja

Gost portala

Iva Tuhtan GrgićAutor: Doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
O usklađivanju Zakona o pomorskom dobru sa Zakonom o koncesijama

U fokusu struke

Olga JelčićAutor: Mr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur. - Sutkinja Vrhovnog suda u mirovini
Raspolaganje koncesijom prema novom Zakonu o koncesijama

HGK