Pomorsko dobro

Najnovije vijesti i komentari

Pomorsko dobro u rukama politike

Niti jedna politička opcija nakon desetaka i desetaka zakonskih prijedloga nije do danas uspjela donijeti relevantni zakonski tekst o pomorskom dobru i morskim lukama. Ništa manje nego...

Neka otvorena pitanja i prijedlozi vezani uz turističke i sportske luke i privezišta

Usklađivanje novog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama sa Zakonom o koncesijama (N.N. 69/17) jedan je od polaznih ciljeva i prioriteta o kojem predlagač zakona...

Prijedlozi, zaključci i reagiranja

Pomorsko dobro u traganju za strukom

Pomorsko je dobro jedan od resursa svake države, ako ga država ima, i koliko ga ima. Ono je Bogom dan resurs koji svaka država, koristi za...

Sportske luke - bolno pitanje pomorskog dobra

Sportske luke su samo jedan od bisera u mozaiku instituta pomorskog dobra kojeg treba urediti novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Dr. sc. Tonći Panžić...

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković, dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Pomorsko dobro - izazov koji traži mudra rješenja

Gost portala

Iva Tuhtan GrgićAutor: Doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
O usklađivanju Zakona o pomorskom dobru sa Zakonom o koncesijama

U fokusu struke

Olga JelčićAutor: Mr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur. - Sutkinja Vrhovnog suda u mirovini
Raspolaganje koncesijom prema novom Zakonu o koncesijama

HGK