Pomorsko dobro

Javna raspravaMinistarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture organizira javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Javna rasprava održat će se 21. siječnja u Rijeci, a ostale javne rasprave održat će se u naredna dva tjedna u Zadru, Splitu i Dubrovniku.

Uvodnu prezentaciju o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama održat će ministar Dr. Siniša Hajdaš Dončić, a uz njega sa strane Ministarstva u raspravi će sudjelovati zamjenik ministra Zdenko Antešić, pomoćnik ministra za pomorstvo Igor Butorac i načelnica za pomorsko dobro Nina Perko.

Na sudjelovanje u raspravi pozvani su predstavnici Primorsko-goranske i Istarske županije, Grada Rijeke i Grada Pule, predstavnici lokalne samouprave putem Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Udruge općina u Republici Hrvatskoj, saborski zastupnici Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Istarske i Primorsko-goranske županije, zainteresiranih sektora Hrvatske gospodarske komore, državnih lučkih uprava, Otočnog sabora, poslodavaca i poduzetnika te obrtnika, udruga brodara kao i drugi predstavnici zainteresirane javnosti.

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković, dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Pomorsko dobro - izazov koji traži mudra rješenja

Gost portala

Tatjana TomaićAutor: Mr. sc. Tatjana Tomaić

Izgubljeni legitimitet Arbitražnog suda

U fokusu struke

Gordan StankovicAutor: Prof.dr.sc. Gordan Stanković - Odvjetničko društvo Vukić & Partneri
Stečena prava na pomorskom dobru

HGK