Pomorsko dobro

Prvo u nizu stručnih savjetovanja o pomorskom dobru i morskim održano je 15. listopada 2014. u Rijeci, na temu "Pomorsko dobro i turizam", dok je zadnje savjetovanje održano 15. rujna 2015. bilo posvećeno temi "U susret Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama".

U suradnji s nizom priznatih stručnjaka planira se nastavak organizacije savjetovanja iz područja pomorskog dobra koja će prvenstveno uključiti specijalističke jednodnevne radionice za manji broj polaznika, kako za turistički sektor tako i za državnu, regionalnu i lokalnu upravu i samoupravu.

Specijalističke radionice posebno će obuhvatiti pitanja:

  • Upravljanje pomorskim dobrom i lokalna samouprava
  • Granice pomorskog dobra i prostorno planiranje
  • Gospodarsko korištenje i posebna uporaba pomorskog dobra
  • Luke otvorene za javni promet i luke posebne namjene
  • Morske plaže, sidrišta i privezišta
  • Nomotehnika - izrada provedbenih propisa

Svi čitatelji portala bit će pravovremeno obaviješteni o terminu održavanja specijalističkih radionica. Ako ste već sada zainteresirani za određenu temu, molimo da nas kontaktirate u svrhu predupita za sudjelovanje na savjetovanju na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. ili nazovete na 052 211 730. Organizatori će vas kontaktirati kad na rasporedu bude savjetovanje s temom koja vas zanima. Hvala.

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković, dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Pomorsko dobro - izazov koji traži mudra rješenja

Gost portala

Tatjana TomaićAutor: Mr. sc. Tatjana Tomaić

Izgubljeni legitimitet Arbitražnog suda

U fokusu struke

Gordan StankovicAutor: Prof.dr.sc. Gordan Stanković - Odvjetničko društvo Vukić & Partneri
Stečena prava na pomorskom dobru

HGK