Pomorsko dobro

Branko KundihBranko Kundih rođen je u 1947. godine U Zagrebu. Nakon završene srednje Pomorske škole u Bakru, Više pomorske škole u Piranu i plovidbenog staža časnika plovidbe, 1975. godine položio je kapetanski ispit i stekao pripadajuće ovlaštenje i zvanje kapetana duge plovidbe. U Ljubljani na Pravnom fakultetu diplomirao je 1981. godine i stekao zvanje diplomirani pravnik.

U Ljubljani je radio u pomorskoj agenciji kao broker na poslovima zaključenja charter ugovora. Niz godina bio je voditelj stručnog Centra za obrazovanje pomoraca u Rijeci i profesor pomorskog prava Pomorske škole u Bakru.

Od 1994. godine bio je član Poglavarstva Primorsko–goranske županije u Rijeci zadužen za pomorstvo, promet i veze. U svojstvu pročelnika Ureda za pomorstvo u Rijeci vodio je prvi postupak donošenja koncesija i granica pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj. Predlagač je i zagovornik novog pravnog instituta u hrvatskom koncesijskom pravu poznatog kao koncesijsko odobrenje, kojega je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske usvojio 1996. godine.

Od 1998. godine direktor je Ekspertnog konzaltinga za pomorsko dobro, luke i koncesije u Rijeci, a od 2005. vlasnik i autor portala pomorsko dobro.

Branko Kundih autor je prve monografije u Republici Hrvatskoj o pomorskom dobru "Pomorsko dobro i granice pomorskog dobra" izdane u Zagrebu, 2000. godine kao i cjelovite monografije "Hrvatsko pomorsko dobro u teoriji i praksi" izdane u Rijeci, 2005. godine. Održao je niz predavanja iz područja pomorskog dobra, luka i koncesija te je bio sudionik većeg broja međunarodnih i domaćih savjetovanja. Objavio je niz stručnih radova iz područja pomorskog dobra.

Branko Kundih autor je Strategije pomorstva u dijelu "pomorsko dobro" u okviru projekta Vlade Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću", kao i Studije Udruge gradova Republike Hrvatske "Upravljanje pomorskim dobrom i lokalna samouprava" 2008. godine.

Od 2012. god. član je užeg Povjerenstva za izradu teksta Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, i član Povjerenstva za nautičke marine i turističke zone za praćenje izrade Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

Godine 2017. imenovan je članom Stručnog povjerenstva za raspravu o teksu Nacrta prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković, dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Pomorsko dobro - izazov koji traži mudra rješenja

Gost portala

Tatjana TomaićAutor: Mr. sc. Tatjana Tomaić

Izgubljeni legitimitet Arbitražnog suda

U fokusu struke

Gordan StankovicAutor: Prof.dr.sc. Gordan Stanković - Odvjetničko društvo Vukić & Partneri
Stečena prava na pomorskom dobru

HGK