Stručni portal pomorsko dobro

Maritime Public Domain - Maritime Demesne - 11 godina s vama

Ivo KlaićIme / Prezime: Ivo Klaić

Datum rođenja: 06. svibnja 1978. god.

Obrazovanje

2010. god. - mag. ing. admin. nav. - magistar inženjer pomorskog menadžmenta

2002. god. - dipl. ing. - diplomirani ekonomist u pomorstvu

1996. - 1999. god. - ing. - inženjer brodske elektroenergetike i elektronike

1992. - 1996. god. - srednje pomorsko-tehnička škola - smjer tehničar za elektroenergetiku i elektroniku

1984. - 1992. god. - Osnovna škola Gruda

Dodatna obrazovanja

1998. god. - Word – Excel – Baze podataka

2000. god. - PowerPoint

2006. god. - Gis Data I. – Gis Data II.

2012. god. - Osnovni stupanj - Ovlaštenje za postupke javne nabave

2013. god. - Napredni stupanj - Javna nabava I, II, III

AutoCad

Radno iskustvo

od 01. lipnja 2014. god. - Pročelnik Upravnog odjela za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetike
Glavni poslovi i odgovornosti: Organiziranje i upravljanje radom u Upravnom odjelu, odgovornost za pravodobno, učinkovito i kvalitetno obavljanje svih poslova iz djelokruga Upravnog odjela. Izrada programa i plana rada Upravnog odjela i podnošenje pisanih izvješća o radu Upravnog odjela. Predlaganje nacrta prijedloga proračuna županije i ostalih akata iz ovlasti Upravnog odjela. Odgovarnost za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Pružanje stručne pomoći građanima i pravnim osobama u pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela. Iniciranje i sudjelujovanje u izradi programa i projekata koji se financiraju putem nacionalnih, EU i drugih međunarodnih fondova. Obavljanje i druge povjerenih poslova iz svog djelokruga po nalogu župana. U okviru organiziranja, usmjeravanja i usklađivanja poslova iz djelokruga Odjela raspoređivanje poslova i upućivanje službenicima i namještenicima raspoređenim u Odjel, nadzor i praćenje rada prema službenicima i namještenicima te poduzimanje mjera utvrđenih zakonom i pod zakonskim propisom u slučaju povrede službene dužnosti, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, odlukama i drugim.

01. listopada 2010. god - do 01.lipnja 2014. god. - Viši savjetnik – specijalist za pomorsko dobro
Glavni poslovi i odgovornosti: Proučavanje i stručna obrada najsloženijih pitanja iz područja pomorstva, izrada elaborata i drugih stručnih materijala, izrada prijedloga zaključaka, Odluka te koordiniracija stručnim radom, unapređenje organizacije, obavljanje najsloženijih zadataka izrade i provedbe akata, strategije i programa vezanih za aktivnosti korištenja mora i priobalja, te pružanje savjeta i stručne pomoći potencijalnim korisnicima pomorskog dobra. Sudjelovanje u prijedlozima i izradi projekata na pomorskom dobru od osobite važnosti za županiju, te vođenje i rješavanje upravnih i drugih predmeta iz nadležnosti. Radno mjesto uključuje stalne kontakte unutar i izvan uravnog odjela u svrhu pružanja savjeta. Odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada.
Ime i adresa poslodavca: Dubrovačko-neretvanska županija
Vrsta djelatnosti ili sektor: Pomorsko dobro na području županije – akvatorijalni i obalni dio

2008. - 01. listopada 2010. god. - Savjetnik – Voditelj poslova pomorstva
Ime i adresa poslodavca: Dubrovačko-neretvanska županija
Vrsta djelatnosti ili sektor: Pomorsko dobro na podučju županije – akvatorijalni i obalni dio

2006. - 2008. god. - Savjetnik za pomorsko dobro
Ime i adresa poslodavca: Dubrovačko-neretvanska županija
Vrsta djelatnosti ili sektor: Pomorsko dobro na podučju županije – akvatorijalni i obalni dio

2004. - 2006. god. - Stručni suradnik za pomorsko dobro
Ime i adresa poslodavca: Dubrovačko-neretvanska županija
Vrsta djelatnosti ili sektor: Pomorsko dobro na podučju županije – akvatorijalni i obalni dio

20. listopada 2003. - 2004. god. - Vježbenik na poslovima pomorstva
Ime i adresa poslodavca: Dubrovačko-neretvanska županija
Vrsta djelatnosti ili sektor: Pomorsko dobro na podučju županije – akvatorijalni i obalni dio

Ostalo - 2007. god. – do danas: Voditelj upisnika koncesija pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture
2008. god. – do danas - sudionik i izlagatelj u nizu tema vezanih za problematiku pomorstva, turizma te razvojnih projekata

Stručna Tijela / Povjerenstva

2009. god. - do danas - Predsjednik Županijskog povjerenstva za granice pomorskog dobra

2007. – 2009. god. - Član Županijskog povjerenstva za granice pomorskog dobra

2004. – 2009. god. - Tajnik Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

2009. god. – do danas - Tajnik Stručnih povjerenstava za koncesije

2004. god. – do danas - član Vijeća za koncesijska odobrenja Gradova i općina na području Dubrovačko-neretvanske županije

2009. god. do danas - član Radne skupine za izradu Nacrta Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

2011. god. - Član Radne skupine Hrvatske zajednice županija za izdradu zakonskih propisa koji se odnose na pomorsko dobro

2007. god. – do danas - Član Radnih skupina Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

2010. god. – do danas - Član Povjerenstva za kakvoću morskih plaža

2011. god. - Nezavisni evaluator u projektu Coastance

2015. god. - član Radne skupine za gospodarstvo i regionalni Hrvatske zajednice Županija; član Radne skupine za pomorsko dobro Hrvatske zajednice županije

2016. god - Predsjednik Radne skupine za pomorsko dobro Hrvatske zajednice županije

2016 god. - Član Povjerenstva za izradu Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet ž/l značaja

Projekti

2010. god. – do danas - stručni suradnik na projektu COASTANCEsmjernice za integralno upravljanje obalnim područjem

2010. god. – do danas - stručni suradnik na projektu INITIA, IPA Adriatic Cross-border Coopertation Programme 2007. – 2013

2011. god. – do danas - stručni suradnik na projektu MED2SPAN; suradnik na programu IPA-ADRIATIC-Blue Growth

2013. god.2013. god. - Sudjelovanje na projektu ARTUR – turizam i arhitektura; Sudjelovanje na Konferenciji o ulozi obalnih i morskih područja kao uvjeta za plavi rast na Mediteranu – Bruxelles – Europski parlament; suradnik na projektu "Bologna charter -2013"; suradnik na projektu COASTGAPsuradnik na projektu EA CONECTING; voditelj projekta EA SEAWAY – 2013-2016

Suradnja na izradi prostornih planova

2011. god. - Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županija; Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika

2010. god. - Izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ

2010. – 2011. god. - Urbanistički plan uređenja – Lopud

2011. god. - Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika I

2007. god. - Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika II

2007. – 2011. god. - Urbanistički plan uređenja Gruškog akvatorija

2009 – 2011. god. - Detaljni plan uređenja – Cavtat

2005. - 2011. god. - Prostorni planovi gradova / općina na području DNŽ

Ekologija mora

Milvana Arko-PijevacMilvana Arko-Pijevac, dipl. inž. biologije
Ugroženo najvrjednije nacionalno bogatstvo

Gost portala

AutorAutor: Dr. sc. Dario Đerđa, Redoviti profesor, predstojnik Katedre za upravno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Neka otvorena pitanja na pomorskom dobru

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.