Pomorsko dobro

Tatjana TomaićMr.sc. Tatjana Tomaić magistrirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, znanstvena grana hrvatska politika/politika europske unije.

Zaposlena je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar.

Doktorandica je na Fakultetu političkih znanosti, znanstvena grana Komparativna politika. Područje njenog znanstvenog istraživanja: nacionalizam i politika nacionalnog identiteta, političke stranke i politički sustavi, hrvatska politika, politika europske unije, regionalizam, konfliktni potencijal i granična pitanja, međunarodni odnosi, komparativne javne politike.

Istaknuta mišljenja

Gost portala

Iva Tuhtan GrgićAutor: Doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
O usklađivanju Zakona o pomorskom dobru sa Zakonom o koncesijama

U fokusu struke

Olga JelčićAutor: Mr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur. - Sutkinja Vrhovnog suda u mirovini
Raspolaganje koncesijom prema novom Zakonu o koncesijama

HGK