Pomorsko dobro

Maritime domain is a domain of special interest for the Republic of Croatia, which includes internal sea, territorial sea, the seabed and underground, parts of mainland intended for public use, and everything permanently connected to that part of mainland on or under the surface.

Dobro došli na specijalizirani portal pomorskog dobra i morskih luka
www.pomorskodobro.com

1. Stranice ovog portala su otvorene i slobodne za sve korisnike i posjetitelje pod uvjetom da prihvaćaju ove uvjete korištenja. Ovi uvjeti su javno objavljeni te se smatra da su korisnici - posjetitelji i oglašivači upoznati s njihovim sadržajem.

2. Sva prava komercijalnog korištenja portala www.pomorskodobro.com imaju isključivo Kundih savjetovanja. Sadržaj portala je zaštićen autorskim pravima vlasnika i autorskim pravom osobe koja je autor teksta objavljenog na portalu. Autor objavljenog teksta na portalu trenutkom objave svoja autorska prava prenosi na korištenje Kundih savjetovanjima. Pravo uređivanja, izbora, pozicioniranja i nadzora sadržaja portala pripada uredniku portala. Neovlaštena uporaba bilo kojeg sadržaja portala smatra se kršenjem autorskih prava.

3. Kundih savjetovanja i urednik portala ne snose odgovornost za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku štetu koja bi bila prouzročena trećim osobama oglašavanjem ili propustom oglašivača na portalu www.pomorskodobro.com. Poslovni odnosi koji nastaju između oglašivača i posjetitelja portala niti u jednom slučaju ne obvezuju Kundih savjetovanja kao ni urednika portala.

4. Oglašivači prisutni na stranicama portala snose materijalnu i kaznenu odgovornost ako su sadržaji oglasa povezani s portalom www.pomorskodobro.com protivni Ustavu Republike Hrvatske, zakonu i pravilima morala. Kundih savjetovanja u takvom slučaju zadržavaju pravo da raskine ugovor s takvim oglašivačem i oglas ukloni s portala, te je ovlašten zahtijevati naknadu svekolike štete prema pravilima obveznog prava.

5. Kundih savjetovanja uvijek zadržavaju pravo odbiti oglašavanje na portalu, ako ocijeni da se pojedini oglas ne uklapa u politiku oglašavanja na www.pomorskodobro.com.

6. Stranice portala mogu se koristiti isključivo za osobnu uporabu, te se ne smiju reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Kundih savjetovanja kao i autora priloga na portalu.

7. Bez izričitog pismenog dopuštenja Kundih savjetovanja i urednika portala zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, kopiranje, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovog portala. Stranice i sadržaji portala mogu se iznimno koristiti u znanstvene svrhe, te u svrhe prenošenja informacija u javnim medijima, uz uvjet citiranja izvora i autora priloga na portalu.

8. Stranice ovog portala sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i poveznice do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba. Kundih savjetovanja nemaju nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama navedenim na drugim Internet stranicama i dosljedno tome ne snosi bilo kakvu odgovornost koja bi mogla proizaći iz sadržaja Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba.

9. Kundih savjetovanja ne snose bilo kakvu odgovornost, koja bi na bilo koji način proizašla kao posljedica primjene, interpretacije i tumačenja bilo kojeg sadržaja portala www.pomorskodobro.com, niti odgovara za štetu koja bi bila prouzročena korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi korištenjem, primjenom ili zlouporabom korištenja sadržaja na portalu.

10. Kundih savjetovanja i urednik portala ne snose odgovornost za stavove pojedinih autora i gostiju portala. Stavovi i pristup pojedinih autora i gostiju portala, kao i pristup posjetioca i korisnika portala, ne predstavljaju uvijek i istovremeno stavove uredništva ovog portala.

11. Kriteriji stručnosti su odlučujući da se određeni tekst - prilog objavi na portalu pomorskog dobra. Ovaj portal je otvoren za različita stručna i životna promišljanja i prijedloge vezane uz pomorsko dobro u cilju iznalaženja najboljih rješenja i prijedloga u interesu Republike Hrvatske.

12. Kundih savjetovanja imaju pravo izmijeniti uvjete korištenja stranica portala www.pomorskodobro.com te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na ovim Internet stranicama.

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković, dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Pomorsko dobro - izazov koji traži mudra rješenja

Gost portala

Tatjana TomaićAutor: Mr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur. - Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini
Proturječnosti u primjeni zakona u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru

U fokusu struke

Vlado SkorupAutor: dr. sc. Vlado Skorup, sudac, Županijski sud u Rijeci
Gospodarsko iskorištavanje pomorskog dobra bez pravne osnove - struktura problema

HGK

This website uses cookies for better experience of site visitors. Please read the General Terms of Use, Privacy Policy and Cookie Information before using the website. By clicking the link 'More', you will learn more about the cookies on this site. By clicking the link 'Accept', you confirm that you accept cookies on this site.