Pomorsko dobro

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Uprava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka

Županijska i općinska državna odvjetništva

Lučke kapetanije

Lučke uprave

Državna geodetska uprava

Hrvatski hidrografski institut

Upravni odjeli

Istarska županija

Upravni odjel za održivi razvoj
Adresa: Pula, Flanatička 29
Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu
Adresa: Pazin, M.B. Rašana 2/4
Tel: 052/621-411
Fax: 052/372-191

Primorsko-goranska županija

Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze
Adresa: Rijeka, Ciottina 17b/I
Tel: 051/351-952
Fax: 051/351-953
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Pomorstvo i koncesioniranje
Tel: 051/351-957
Tel: 051/351-958
Tel: 051/351-954
Granice pomorskog dobra i pomorstvo
Tel: 051/351-961
Tel: 051/351-962
Pomorski promet i zaštita mora
Tel: 051/351-963

Ličko-senjska županija

Adresa: Ul. dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Tel: 053/588-111

Zadarska županija

Upravni odjel za turizam i pomorstvo
Adresa: Božidara Petranovića 8, Zadar
Tel: 023/350-356
Fax: 023/350-355
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Tel: 023/350-332
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Šibensko-kninska županija

Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj
Adresa: Trg Pavla Šubića I. br. 2., Šibenik
Tel: 022/460-741
Fax: 022/460-752
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Tel: 022/460-739
Tel: 022/460-742

Splitsko-dalmatinska županija

Upravni odjel za pomorstvo
Adresa: Domovinskog rata 2/1
Tel: 021/400-282
Fax: 021/400-153
Tel: 021/400-284
Fax: 021/400-153
Pravna pitanja, pomorsko dobro i morske luke
Tel: 021/400-284
Fax: 021/400-153
Suradnik za pomorstvo
Tel: 021/400-076
Fax: 021/400-283
Referent za ekonomsko-financijske poslove
Tel: 021/400-076
Fax: 021/400-153

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo
Adresa: Pred Dvorom 1, Dubrovnik
Tel: 020/351-420
Fax: 020/351-439
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Voditelj poslova pomorstva
Granice pomorskog dobra i koncesioniranje

Tel: 020/351-464
Fax: 020/351-439
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Voditelj upisnika koncesija
Granice pomorskog dobra i koncesioniranje

Tel: 020/351-463
Fax: 020/351-439
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Poslovi registra koncesija
Tel: 020/351-410
Fax: 020/351-439
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković, dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Pomorsko dobro - izazov koji traži mudra rješenja

Gost portala

Tatjana TomaićAutor: Mr. sc. Tatjana Tomaić

Izgubljeni legitimitet Arbitražnog suda

U fokusu struke

Gordan StankovicAutor: Prof.dr.sc. Gordan Stanković - Odvjetničko društvo Vukić & Partneri
Stečena prava na pomorskom dobru

HGK