Pomorsko dobro

Prvi komercijalni transport LNG-a dogodio se u veljači 1959. godine. Bio je to prijevoz LNG brodom "Methane Pioneer" (kapaciteta 5000 m3) od Lakes Charles-a u SAD do Canvey Island-a u Velikoj Britaniji. Nakon "Methane Pioneer" uslijedili su brodovi "Methane Princess" i "Methane Progress" (svaki kapaciteta 27400m3) koji su svoja prva putovanja imali u veljači 1962. godine. Valja spomenuti da su ti prvi brodovi imali "boil-off" od 0.33 %. Današnji brodovi imaju "boil-off" od 0.15 %.

"Methane Princess" umirovljena je 1997. godine nakon 32 godine eksploatacije, ne radi stanja broda, već radi ekonomske neisplativosti korištenja tako staroga broda.

Prvi komercijalni ugovor za uvoz LNG-a u Japan potpisan je 1967. godine i nakon toga Japan postaje vodeća sila u uvozu LNG-a. Do danas je Japan najveći uvoznik s ukupno uvezenom trećinom svjetskog LNG-a.

Nakon prvih brodova uslijedila su nova istraživanja koja su dovela do generalne podjele LNG brodova u dvije velike grupe: membranske brodove (nastale suradnjom i nakon toga ujedinjenjem dviju francuskih tvornica Technigaz i Gas Transport u GTT korporaciju), te sferne LNG brodove (Kvaerner-Moss).

Od sredine sedamdesetih veličina LNG brodova se standardizirala na 125000 m3 do 138000 m3.

Do 2000. godine broj LNG brodova bio je relativno konstantan, oko 120 brodova. Nakon toga dolazi do velikoga buma i ekspanzije LNG brodova te danas u svijetu plovi oko 285 LNG brodova. Veličine i kapaciteti su se također povećali i danas u eksploataciji postoje već takozvani Q-max (260000 m3) i Q-flex (215000m3) brodovi.

Stari LNG brod

Stari LNG brod

Novi LNG brod

Novi LNG brod

Povratak u pregled članaka za temu

Istaknuta mišljenja

Gost portala

Iva Tuhtan GrgićAutor: Doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
O usklađivanju Zakona o pomorskom dobru sa Zakonom o koncesijama

U fokusu struke

Olga JelčićAutor: Mr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur. - Sutkinja Vrhovnog suda u mirovini
Raspolaganje koncesijom prema novom Zakonu o koncesijama

HGK