Pomorsko dobro

Ulaganja i stečena prava na pomorskom dobru te stečaj osoba koje obavljaju djelatnost na pomorskom dobru

Predavač: Dr. sc. Ante Vuković
Stečajni upravitelj na Trgovačkom sudu u Splitu

Sadržaj specijalizirane radionice

I. Pravni režim pomorskog dobra u Hrvatskoj

 1. Načelo zabrane stjecanja prava vlasništva i načelo jedinstva zemljišta i zgrada (superficies solo cedit)
 2. Povijesni razvoj - geneza problema zakonodavstva o pomorskom dobru
 3. Pozitivno pravo
  • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz 1996. (ZVDSP)
  • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2003. (ZPDML)

II. Problem ulaganja i stečenih prava u ZPDML i ZVDSP

 1. Čl. 5. ZPDML vs čl. 9. ZVDSP
 2. Opoziv koncesije iz čl. 29. ZPDML kao iznimka od pravila
 3. Zatečena prava u čl. 118. ZPDML

III. Analiza odluka hrvatskih sudova u svezi s pomorskim dobrom

 1. Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH br:U-I-4445/2008 i U-I-2231/2009 od 4. listopada 2011. (načelo povjerenja u istinitost upisa u javnom registru – zemljišnim knjigama)
 2. Rješenje Vrhovnog suda RH br:Revt 73/09-2 od 2. ožujka 2010. (zaštita ulaganja na pomorskom dobru)
 3. Presuda Vrhovnog suda RH br:Revt-117/09-2 od 12. siječnja 2010. (pravo vlasništva objekta izgrađenog na pomorskom dobru postoji sve do izvlaštenja toga objekta)

IV. Učinci i domašaji čl.49., st.4. Ustava RH o pravima stečenim ulaganjem kapitala na ulaganja i stečena prava na pomorskom dobru

V. Stečajni postupak

 1. Stečajni dužnik (pravna i fizička osoba)
 2. Stečajni razlozi (insolventnost i prezaduženost)
 3. Stečajna masa (identifikacija imovine stečajnog dužnika)
 4. Smisao oznake "u stečaju"
 5. Klasifikacija stečajnih postupaka
  • 4.1. Likvidacijski stečajni postupak
  • 4.1.1. Pojedinačno unovčenje imovine
  • 4.1.2. Prodaja imovine kao cjeline
  • 4.2. Stečajni plan
  • 4.2.1. Sanacijski stečajni plan
  • 4.2.2. Prijenosni stečajni plan
  • 4.2.3. Likvidacijski stečajni plan
 6. Stečajni dužnik kao koncesionar i tužba protiv RH radi naknade za ulaganja na pomorskom dobru

VI. Studije slučaja stečajnih dužnika

 1. "Brodogradilište Viktor Lenac" d.d. u stečaju, Rijeka
 2. "LUČICA“ d.d. u stečaju, Sumartin
 3. "Nauta Lamjana" d.d. u stečaju, Kali

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković, dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Pomorsko dobro - izazov koji traži mudra rješenja

Gost portala

Tatjana TomaićAutor: Mr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur. - Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini
Proturječnosti u primjeni zakona u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru

U fokusu struke

Vlado SkorupAutor: dr. sc. Vlado Skorup, sudac, Županijski sud u Rijeci
Gospodarsko iskorištavanje pomorskog dobra bez pravne osnove - struktura problema

HGK

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.