Pomorsko dobro

Pripremne radnje i provedba postupka davanja koncesija u lukama otvorenim za javni promet

Predavač: Loris Rak , dipl. iur.
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Sadržaj specijalizirane radionice

1. Pripremne radnje u postupku davanja koncesije u lukama otvorenim za javni promet

 1. Određivanje namjene pojedinih dijelova luke u funkciji davanja koncesije
 2. Prostorno planske pretpostavke za davanje koncesije i njihovo tumačenje
 3. Kako odrediti sastav stručnog povjerenstva za koncesije
 4. Kada pristupiti izradi studije opravdanosti davanja koncesije, a kada analizi
 5. Analiza sadržaja studija opravdanosti davanja koncesije
 6. Izrada Dokumentacije za nadmetanje

2. Provedba postupka davanja koncesija u lukama otvorenim za javni promet

 1. Primjena odgovarajuće legislative (Zakon o koncesijama vs. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama)
 2. Tijela u postupku davanja koncesije (upravno vijeće, ravnatelj, stručno povjerenstvo) i njihova uloga te međusobni odnos
 3. Priprema akata za pokretanje postupka davanja koncesije (akti upravnog vijeća, akti ravnatelja)
 4. Objave postupka davanja koncesije
 5. Javno otvaranje ponuda te pregled i ocjena ponuda za koncesiju
 6. Izrada odluke o davanju koncesije i odluke o poništenju postupka davanja koncesije

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković, dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Pomorsko dobro - izazov koji traži mudra rješenja

Gost portala

Tatjana TomaićAutor: Mr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur. - Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini
Proturječnosti u primjeni zakona u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru

U fokusu struke

Vlado SkorupAutor: dr. sc. Vlado Skorup, sudac, Županijski sud u Rijeci
Gospodarsko iskorištavanje pomorskog dobra bez pravne osnove - struktura problema

HGK

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.