Stručni portal pomorsko dobro

Maritime Public Domain - Maritime Demesne - 13 godina s vama

osvrt na zakon

Vlada

Novi Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama upućen je u saborsku proceduru, nakon što je u srijedu 8. srpnja 2015. bio na dnevnom redu otvorenog dijela 235. sjednice Vlade Republike Hrvatske.

Osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom:

- propisuje se nadležnost upravnih odjela u jedinici područne (regionalne) samouprave nadležnih za poslove pomorstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra, a radi ubrzanja postupka;

- mijenja se postupak za davanje koncesija na pomorskom dobru radi usklađenja sa Zakonom o koncesijama;

- uvodi se institut koncesije na zahtjev;

- uvodi se dužnost davatelja koncesije na provođenje prethodnih i pripremnih radnji za davanje koncesije sukladno postupcima i radnjama određenim Zakonom o koncesijama;

- ukidaju se koncesijska odobrenja, a uvode dozvole, koje daje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave temeljem javnog natječaja na rok od četiri godine;

- definiraju se morske plaže, sidrišta i privezišta;

- utvrđuje se vremenska granica za uređivanje pitanja nasipavanja mora;

- za dio poslova upravljanja pomorskim dobrom utvrđuju se nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za raspolaganje i upravljanje državnom imovinom;

- uvodi se pravo i dužnost sudjelovanja Ministarstva u postupku izrade i donošenja svih dokumenata i akata prostornog uređenja koji obuhvaćaju područje pomorskog dobra;

- u jedinicama područne (regionalne) samouprave osniva se jedna županijska lučka uprava, koja može imati ispostave;

- uvodi se pravo velikim gradovima na osnivanje gradske lučke uprave;

- uvodi se dužnost županijske lučke uprave da sama obavlja lučke djelatnosti, dok se koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti daje samo iznimno i to isključivo za gradnju i gospodarsko korištenje novih objekata podgradnje i nadgradnje, prihvat i predaju svih vrsta otpada s pomorskih objekata i opskrbu plovnih objekata gorivom;

- uvodi se jedinstvena lučka tarifa u lukama otvorenim za javni promet županjskog i lokalnog značaja koja objedinjava lučke pristojbe i lučke naknade;

- uvode se lučki redari koji nadziru provedbu lučkog reda u lukama otvorenim za javni promet;

- uređuje se pitanje pretvorbe na pomorskom dobru.

Prijedlog Zakona možete pogledati na https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2015/235%20sjednica%20Vlade//235%20-%201.pdf

Ekologija mora

Autor

Autor: mr. sc. Dario Mamilović, dipl. ing. kem. teh.
Suša kao ekološki ekstrem na pomorskom dobru i mogućnost djelovanja

Gost portala

AutorAutor: Mr.sc. Olga Jelčić, dipl. iur., Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini
Evidencija pomorskog dobra u katastru i upis u zemljišnu knjigu

U fokusu struke

Autor

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur.
Određivanje pomorskog dobra ili circulus vitiosus

Danije Frka 200px

otvorena pitanja

Danije Frka 200px

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.