Stručni portal pomorsko dobro

Maritime Public Domain - Maritime Demesne - 11 godina s vama

Zbog izvanrednih okolnosti izazvanih bolešću COVID-19, savjetovanje je do daljnjega odgođeno.

Stručno savjetovanje u pripremi

Organizator:
Kundih Savjetovanja, Rijeka
Podrška portal Pomorsko dobro i 05vizija.net, Pula

OTVORENA PITANJA U NOVOM ZAKONU O NEPROCIJENJENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

Pokrovitelji

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Udruga gradova Republike Hrvatske
Kamping udruženje Republike Hrvatske

Predavači

Boris Koketi, dipl. iur. - zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Kap.d.pl. Branko Kundih dipl.iur - urednik Portala pomorsko dobro

Mjesto i vrijeme savjetovanja

planirano u Rijeci sredinom rujna 2020. ovisno o objektivnim okolnostima

Stupanjem na snagu Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu 2. svibnja 2020., prestao je važiti Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, te podzakonski akti doneseni na temelju tog Zakona. Novi Zakon treba riješiti pravne dvojbe koje su bile prisutne u desetogodišnjem razdoblju primjene staroga Zakona a koji na koncu nije polučio očekivane rezultate. To se prvenstveno odnosi na brzo rješavanje imovinskopravnih odnosa.

Novi Zakon upravo otklanja neke pravne dvojbe staroga Zakona, ali i drugačije uređuje vlasničke odnose na pojedinim vrstama nekretnina. Nadalje, drugačije propisuje nadležnost za rješavanje ovih predmeta te u konačnici omogućuje uknjižbu prava vlasništva stranaka u postupku. U odnosu na pomorsko dobro zakonodavac se je ipak priklonio najmudrijem rješenju te je pitanja uređenja odnosa hotela i kampova prepustio zakonu kojim je uređeno pitanje upravljanja pomorskim dobrom. U tom smislu od izuzetnog značaja i interesa su zasigurno rješenja budućeg zakona o pomorskom dobru koja su do danas za turistički sektor tako i za lokalnu i regionalnu samoupravu ograničavajući faktor optimalnog gospodarskog razvoja.

 

PROGRAM SAVJETOVANJA

Otvorena pitanja koja uređuje novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu

Predavač: Boris Koketi, dipl. iur. - zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

I. Komparativni prikaz starog i novog Zakona s posebnim osvrtom tko je po novom Zakonu ovlašten za pokretanje postupka i ostvarivanje vlasničkih prava.

II. Novo rješavanje vlasničkih odnosa na kampovima, na zemljištu uz hotele i hotelske komplekse.

III. Rješavanje prethodnog pitanja uknjiženog vlasništva trećih osoba na nekretninama na koje pravo vlasništva polaže trgovačko društvo ili/i Republika Hrvatska.

IV. Definicija preostalog turističkog zemljišta i njegove posljedice u komparaciji po starom i novom Zakonu.

V. Uloga državnog odvjetništva u postupcima pokrenutim po ovom Zakonu.

VI. Ostvarivanje prava zakupa na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne samouprave te mogućnost kupoprodaje istih nekretnina.

VII. Rokovi i pravne posljedice istih propisano novim Zakonom.

VIII. Sudska zaštita stranaka nezadovoljnih rješenjem Ministarstva državne imovine.

IX. Odgovor na pitanja

Predavač: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl.iur - urednik Portala pomorsko dobro

1. Otvorena pitanja, postupak utvrđivanja granica pomorskog dobra

2. Otvorena pitanja, postupak i kriteriji davanja koncesija na pomorskom dobru

 

pokrovitelji 092020

Ekologija mora

Milvana Arko-PijevacAutor: Milvana Arko-Pijevac, dipl. inž. biologije
Ugroženo najvrjednije nacionalno bogatstvo

Gost portala

AutorAutor: Mr.sc. Olga Jelčić, dipl. iur., Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini
Evidencija pomorskog dobra u katastru i upis u zemljišnu knjigu

U fokusu struke

Branko KundihAutor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur.
Kako smo sakrili morske plaže

mrvica small

ALARMANTNO STANJE NA MORSKOJ OBALI

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.